GLOBADENT®RTU – ALDEHYDITON HAMMASJÄLJENNÖSTEN JA PROTEESIEN DESINFIOINTIAINE valmis liuos

35.00

 

ALDEHYDITON HAMMASJÄLJENNÖSTEN JA PROTEESIEN DESINFIOINTIAINE

valmis liuos

Globadent®RTU on amiinipohjainen valmis liuos hammasjäljennösten, -proteesien ja

jäljennöslusikoiden pesuun ja desinfiointiin. Käytetään silikonista, polyeetterikumista, polysulfidista ja hydrokolloidista valmistettujen proteesituotteiden tms. puhdistukseen ja desinfiointiin.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

  • väriaineeton
  • Ei kirvele tai aiheuta ärsytystä
  • sopii sekä ensiapu- että haavanhoitoon
  • sopii myös hyönteisten puremien ja palovammojen (mukaan lukien auringonpolttama) lievittämiseen
Osasto:

Kuvaus

KÄYTTÖ

Hammasjäljennöksen ottamisen tai hammasproteesien sovituksen jälkeen aseta ne kannella suljettavaan käyttöliuoksella täytettyyn astiaan 5 minuutiksi. Tarkista, että kaikki desinfioitavat pinnat ovat liuoksen peitossa. Vaikutusajan päätyttyä pese jäljennökset/proteesit (vähintään juomaveden laatuisella vedellä). Liuosta voi käyttää enintään 7 työpäivänä työn intensiteetin mukaan.

Huom.! Hammasjäljennöksiä, proteeseja tms. ei ole suositeltavaa pitää liuoksessa yli määrätyn vaikutusajan.
Huom.! Vältä kosketusta glutaarialdehydin kanssa!

VAIKUTUSAIKA

5 minuuttia

12/2020

MIKROBIOLOGINEN VAIKUTUSSPEKTRI

Tuotella on bakterisidinen, tuberkulosidinen, C.albicans, virusidinen (myos HBV, HIV, HCV, koronavirus, influenssa ja vaccinia virus) vaikutus.

VASTAAVUUS STANDARDEIHIN

EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14562

MUUT TESTAUSMENETELMÄT

DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP

SÄILYTYS

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi säilytä 5– 30°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä, korkki tiiviisti suljettuna ja vältä jäätymistä.

KIERRÄTYS

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

VAARA!

Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/l ääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

KOOSTUMUS

amiini, kvaternääriset ammoniumyhdisteet, etyleeniglykoli, 2-aminoetanoli, alkyylipolyglykosidia, metyylidivetyfosfaatti, korroosionestoaine

pH 10-11

Tuotteella on CE-merkintä lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY mukaisesti

Go to Top