Imurijärjestelmien hapan puhdistusaine

Imurijärjestelmien hapan puhdistusaine

20.00

SUCTION 1 on erittäin hyvän puhdistuskyvyn omaava bakterisidinen hoitoaine putkijärjestelmille. Tuotetta suositellaan käytettävän 1-2 kertaa viikossa jäännösten ja sulautumattomien suolojen aiheuttaman tukkeutumisvaaran välttämiseksi. Säännöllinen SUCTION 1:n käyttö auttaa ehkäisemään tukoksia ja liuottaa kuona-ainekertymät.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

  • hoitaa putkijärjestelmiä
  • ei vaahtoa

Pakkaus 1L

Osasto:

Kuvaus

KÄYTTÖ

Suorita suljettujen järjestelmien happopesu 1–2 kertaa viikossa käyttöliuoksella, jossa on 2% tiivistettä ja vettä (lisää 980 ml:aan vettä 20 ml Suction 1 -tiivistettä), kaada sen jälkeen vielä 1L käyttöliuosta (tai osa alkuperäisestä liuoksesta) myös sylkykuppiin. Vaikutusajan päätyttyä huuhdo järjestelmä viileällä vedellä (vähintään juomaveden laatuisella).

Huom.! Liuosta ei ole suositeltavaa pitää järjestelmässä yli asianmukaisen vaikutusajan.

Kerran vuodessa kannattaa suorittaa aspiraatio- ja separaatiojärjestelmien tehopesu: Valmista 2 × 5L käyttöliuosta (lisää 4900 ml:aan vettä 100 ml tiivistettä) ja laita 5L käyttöliuosta aspiroitumaan imurijärjestelmään ja kaada loput 5L pesualtaaseen puhdistamaan separaatiojärjestelmä. Ennen työn aloittamista huuhdo järjestelmä viileällä vedellä (vähintään juomaveden laatuisella).

KÄYTTÖLIUOKSEN VÄKEVYYDET JA VAIKUTUSAJAT

SÄILYTYS

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi säilytä 5– 30°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä ja vältä jäätymistä.

2%

20ml/l

10min

08/2019

KIERRÄTYS

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

VAROITUS!

Haitallista nieltynä.Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

KOOSTUMUS

sitruunahappo, dimetyylidioktyyliammonium-kloridi, orange terpene, metyylitioniinikloridia

pH £1
Tuotteella on CE-merkintä lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY mukaisesti

Saatat myös pitää...

Go to Top