Klooritabletit 300kpl

Klooritabletit 300kpl

10.00

KÄYTTÖ

Pintojen desinfiointi ja epämiellyttävän hajun poistaminen
Lisää 1 tabletti 7 litraan vettä (200 ppm). Levitä pinnalle mopilla, sienellä tai pyyhkeellä. Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhdo pinnat puhtaalla vedellä.

Likaantuneiden moppien desinfiointi

Lisää 1 tabletti 7 litraan vettä (200 ppm). Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhdo mopit puhtaalla vedellä.

Munankuorien dekontaminaatio

Lisää 1 tabletti 10 litraan vettä (150 ppm). Upota munat hetkeksi liuokseen. Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhdo puhtaalla vedellä.
* Noudata paikallisia määräyksiä vaikuttavan aineen oikean annostelun varmistamiseksi (pitoisuus ppm).

Salaatin/vihannesten dekontaminaatio

Lisää 1 tabletti 10 litraan vettä (150 ppm). Varmista, että tabletti on liuennut kokonaan, ennen kuin laitat salaatin/vihannekset liuokseen. Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhdo puhtaalla vedellä.

* Noudata paikallisia määräyksiä vaikuttavan aineen oikean annostelun varmistamiseksi (pitoisuus ppm).

Käytettyjen injektioruiskujen, neulojen tms. dekontaminaatioLisää 5 tablettia 3 litraan vettä (2 500 ppm). Kaada liuos neulojen ja injektioruiskujen keräysastiaan.
* Noudata paikallisia määräyksiä vaikuttavan aineen oikean annostelun varmistamiseksi (pitoisuus ppm).

Biologisen sairaalajätteen (veri, kudokset ym.) dekontaminaatio

Lisää 20 tablettia 3 litraan vettä (10 000 ppm).
* Noudata paikallisia määräyksiä vaikuttavan aineen oikean annostelun varmistamiseksi (pitoisuus ppm).

Uima-altaan klooraus

Vapaa kloori on vedessä olevaa klooria, jota alussa lisätään veteen ja jolla on suuri desinfiointikyky, eli kyky pitää vesi puhtaana ja kirkkaana, ja joka ei ole vielä reagoinut veteen sisältyvien orgaanisten aineiden kanssa. Vapaa kloori ei ärsytä ihoa tai silmiä, ja tarve riippuu lämpötilasta, auringonpaisteesta, uimarien määrästä ja saasteista. Uima-altaan veden turvallisuuden varmistamiseksi uimavesi tulee desinfioida säännöllisesti, jotta vapaan kloorin pitoisuus vedessä olisi 0,5…2 ppm (mg/l). Vapaan ja sidotun kloorin pitoisuus altaan vedessä sekä veden pH, sameus ja lämpötila tulee tarkistaa joka päivä monta kertaa. Katso annostelutaulukko.

VAIKUTUSAIKA

200 ppm – 30 minuuttia. Huuhtele pinnat vaikutusajan jälkeen.

SÄILYTYS

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–30°C:n lämpötilassa suojassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, suojaa lämmöltä ja sytytyslähteiltä, suoralta auringonsäteilyltä.

KIERRÄTYS

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

VAROITUS!

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältä kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä.Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

KOOSTUMUS

3,35g tuotetta sisältää seuraavia vaikuttavia aineita: trokloseeninatrium 2,7g, adipiinihappo

pH 6

Osasto:

Kuvaus

Globatabs® käytetään pintojen, työkalujen ja laitteiden desinfiointiin hoito-, kuntoutus-, hoiva- ja oppilaitoksissa, saunoissa, uima-altaissa ja elintarviketeollisuudessa; verestä tai muista kehon nesteistä likaantuneiden pintojen; uima-altaiden veden desinfiointiin.

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

  • vapauttavat veteen liuetessaan tarkkaan mitatun annoksen stabiilia aktiiviklooria
  • laaja vaikutus bakteereja, sieniä, itiöitä, prioneja, alkueläimiä ja viruksia vastaan
  • tutkimukset ovat osoittaneet, että trokloseeninatrium liuokset ovat aktiivisia jatehokkaita jopa 10 viikon ajan, jos liuos pidetään suljettuna, puhtaassa pakkauksessaja suojassa suoralta auringonvalolta!
  • moninkertaisesti tehokkaampi kuin normaalia hypokloriittia sisältävät tuotteet!
Go to Top